Politica de Confidențialitate

SDV RETAIL S.R.L., în calitate de Operator de date cu caracter personal, își asumă angajamentul de a proteja și respecta confidențialitatea datelor cu caracter personal. Prezenta Politică de confidențialitate are la bază cadrul legislativ stabilit prin Regulamentul (EU) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal si libera circulație a acestora, precum și prevederile naționale aplicabile, urmărind asigurarea cerințelor de conformitate prin raportarea la principiile ce guvernează protecția datelor cu caracter personal.

Prezenta Politică de Confidențialitate explică modul în care Operatorul de date SDV RETAIL S.R.L. colectează, utilizează și gestionează datele cu caracter personal.

În completarea prezentei Politici de confidențialitate vă rugăm să citiți și Politica despre cookie-uri, pentru a afla modalitatea în care Operatorul folosește cookie-urile instalate în cadrul website-ului www.selectdesign.ro, Secțiunea Termeni și Condiții privind procesul de vânzare pentru website-ul www.selectdesign.ro, dar și alte informații relevante privind Politica de returnare, Garanție și service etc.

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la prezenta politică sau privind modul de utilizare a datelor dumneavoastră, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, la următoarele date de contact:

Denumirea Societății: SDV Retail SRL
Adresă: Șos. București-Ploiești nr. 44C
E-mail: contact@selectdesign.ro

  Toate cererile vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă și în mod gratuit. Totuși, în cazul în care cererile din partea unei Persoane Vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Operatorul SDV RETAIL S.R.L. poate:

 1. fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 2. fie să refuze să dea curs cererii.

I. Definiții

În cadrul prezentei Politici sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

Date cu caracter personalOrice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

PrelucrareOrice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Restricționarea prelucrăriiMarcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

Creare de profiluriÎnseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

OperatorPersoana juridică care, singură sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru prelucrările de date avute în vedere prin prezenta Politică, SDV RETAIL S.R.L. este entitatea care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, având calitatea de titular al numelui de domeniu – www.selectdesign.ro

Consimțământul persoanei vizateOrice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a Persoanei Vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Autoritate de supraveghereAutoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Plaformă onlinePaginile de internet dezvoltate în cadrul numelui de domeniu deținut de SDV RETAIL S.R.L. – www.selectdesign.ro

Cookie-urileFișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau telefon mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website-ul www.selectdesign.ro

RetargetingActivitatea de marketing prin care reclamele afișate clienților sunt personalizate în funcție de interesele lor, de paginile web vizitate, ajutând la îmbunătățirea experienței lor online.

II. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

  SDV RETAIL S.R.L. prelucrează date cu caracter personal pentru scopurile și în temeiurile legale precizate mai jos:

 1. dispozițiilor legale aplicabile privind desfășurarea activității;
 2. dispozițiilor legale privind raporturile de muncă;
 3. dispozițiilor legale privind raporturile contractuale (colaboratori, parteneri, furnizori, prestatori etc);
 4. dispozițiilor legale privind siguranța și securitatea publică;
 5. consimțământului liber, informat și expres exprimat;
 6. interesului legitim aparținând SDV RETAIL S.R.L., care derivă din natura obiectului de activitate.

SDV RETAIL S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care se încheie perioada legală de retenție ori perioada de retenție declarată, după caz, ori până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de retenție legal stabilită, SDV RETAIL S.R.L., declară că perioada proprie de retenție este de 15 ani.

Vă rugăm să aveți în vedere că, ținând cont de complexitatea procesului de ștergere, precum și modalitatea efectivă de realizare a ștergerii datelor (prin mijloace electronice sau manuale), în conformitate cu politicile și procedurile interne aplicabile, toate perioadele de stocare menționate mai jos în cadrul prezentei Politici pot fi prelungite cu un termen maxim de 12 luni față de perioada de retenție menționată în cadrul fiecărei prelucrări; în cadrul acestui termen, nu vor fi desfășurate alte activități de prelucrare, cu excepția stocării și pregătirii datelor pentru procesul de ștergere a acestora.

A. Desfășurarea de activități în legătură cu vânzarea produselor

1. Scopul prelucrării: Crearea unui cont pe website-ul www.selectdesign.ro

 1. temeiul juridic al prelucrării: executarea unui contract la care Persoana Vizată este parte (contractul este reprezentat de Termeni și Condițiile utilizării website-ului).
 2. categorii de date prelucrate: vă puteți crea un cont pe website-ul nostru fie:
  1. completând câmpurile corespunzătoare din formularul disponibil pe website, caz în care prelucrăm nume, prenume, adresă de email, data creării contului,
  2. utilizând contul dumneavoastră de Google sau Facebook, caz în care prelucrăm numele, prenumele, adresa de email sau numărul de telefon, respectiv datele pe care le-ați utilizat la deschiderea conturilor pe platforma sau aplicația respectivă.
 3. durata prelucrării: pe perioada existenței contului online.
 4. destinatari, persoane împuternicite: furnizorul de software.

2. Scopul prelucrării: Plasarea unei comenzi pe website-ul www.selectdesign.ro

 1. temeiul juridic al prelucrării: executarea unui contract la care Persoana Vizată este parte (contract de vânzare-cumpărare).
 2. categorii de date prelucrate: adresă de facturare, adresă de livrare, produse comandate, data și ora plasării comenzii.
 3. durata prelucrării: pe perioada existenței contului (anumite categorii de date pot fi stocate peste această perioadă, respectiv pentru o perioadă de 10 ani începând cu 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost emisă factura, pentru facturile emise până la data de 15.01.2023 sau pentru o perioadă de 5 ani începând cu 1 iulie a anului următor celui în care a fost emisă factura, pentru facturile emise după 15.01.2023).
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, societăți de curierat pentru livrarea produselor (nume și prenume, adresă de livrare, număr de telefon).

3. Scopul prelucrării: Utilizare cont deschis pe website-ul www.selectdesign.ro

 1. temeiul juridic al prelucrării: executarea unui contract la care Persoana Vizată este parte (contractul este reprezentat de Termenii și Condițiile utilizării website-ului).
 2. categorii de date prelucrate: nume și prenume, adresa de email, număr de telefon, adresă de facturare, adresă de livrare, istoric comenzi (produse comandate, data și ora plasării comenzii), statusul fiecărei comenzi, retururi.
 3. durata prelucrării: pe perioada existenței contului (anumite categorii de date pot fi stocate peste această perioadă, respectiv pentru o perioadă de 10 ani începând cu 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost emisă factura). Contul va fi închis după o perioadă de 10 ani de la data ultimei accesări (autentificare) a acestuia.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software.

4. Scopul prelucrării: Emiterea unei facturi ca urmare a unei comenzi plasate pe website-ul www.selectdesign.ro

 1. temeiul juridic al prelucrării: obligație legală (Codul fiscal).
 2. categorii de date prelucrate: nume și prenume, adresă de facturare, adresă de livrare, produse comandate, valoare comandă.
 3. durata prelucrării: 10 ani începând cu 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost emisă factura.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, ANAF, alte autorități publice.

5. Scopul prelucrării: Achitarea facturilor emise ca urmare a comenzilor plasate pe website-ul www.selectdesign.ro sau a produselor achiziționate din showroom-urile Select Design (Ethan Allen, Caracole, Bernhardt Interiors)

 1. temeiul juridic al prelucrării: executarea unui contract la care Persoana Vizată este parte (contract de vânzare-cumpărare).
 2. categorii de date prelucrate: nume și prenume, cod IBAN, denumirea băncii ; în cazul plăților efectuate prin Ordin de Plată (OP), Operatorul va prelucra și OP-ul respectiv, care se va transmite pe adresa de email indicată.
 3. durata prelucrării: 10 ani de la data efectuării plății.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, bănci, ANAF, alte autorități publice.

B. Desfășurarea de activități conexe vânzării produselor

6. Scopul prelucrării: Livrarea produselor comandate

 1. temeiul juridic al prelucrării: executarea unui contract la care Persoana Vizată este parte (contract de vânzare-cumpărare).
 2. categorii de date prelucrate: nume și prenume, adresă de livrare, număr de telefon, semnătură de primire.
 3. durata prelucrării: 3 ani de la data livrării comenzii.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, societăți de curierat.

7. Scopul prelucrării: Acordare garanție produse

 1. temeiul juridic al prelucrării: obligație legală (OUG 140/2021).
 2. categorii de date prelucrate: nume și prenume, număr și/sau dată factură sau bon fiscal, defect reclamat, observații, data restiturii produsului, data înregistrării solicitării, semnătură.
 3. durata prelucrării: pe perioada valabilității garanției produsului.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, autorități publice.

C. Servicii disponibile în website

8. Scopul prelucrării: Efectuarea unei programări pentru serviciul de design interior

 1. temeiul juridic al prelucrării: efectuarea de demersuri la solicitarea dumneavoastră, în vederea încheierii unui contract.
 2. categorii de date prelucrate: nume și prenume, număr de telefon, adresă de email, data efectuării programării, modalitatea de desfășurare a întâlnirii (magazin selecționat sau online), adrese de email ale terților. În cazul în care ne furnizați adrese de email aparținând unor terțe persoane, pentru a permite acestora să participe/ să aibă cunoștință despre întâlnirea programată, vă rugăm să vă asigurați că aveți permisiunea acestora pentru divulgarea adreselor de email.
 3. durata prelucrării: Până la data prezentării la întâlnire.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, furnizorul de servicii de transmitere email/SMS.

D. Interacțiuni ale utilizatorilor cu secțiuni ale website-ului

9. Scopul prelucrării: Feedback cu privire la produsele și serviciile noastre

 1. temeiul juridic al prelucrării: interesul legitim al Operatorului de a își îmbunătăți calitatea produselor și serviciilor oferite.
 2. categorii de date prelucrate: nume și prenume, adresă de email, număr de telefon, produse achiziționate, data efectuării achiziției, număr de comandă.
 3. durata prelucrării: Puteți primi un sms sau un email prin care vă rugăm să evaluați experiența dumneavoastră legată de achiziția de produse Select Design pentru o perioadă de 6 luni de la data achiziției produselor.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, furnizorul de servicii de transmitere email/sms, agenții media.

E. Activități de marketing

10. Scopul prelucrării: Transmiterea de informări comerciale (newsletter) cu privire la produsele și serviciile noastre (marketing direct)

 1. temeiul juridic al prelucrării: consimțământ.
 2. categorii de date prelucrate: nume și prenume, adresă de email, interacțiunea destinatarului cu emailul primit (informații cu privire la vizualizarea conținutuluii emailului, data deschiderii emailului, accesarea oricărui link disponibil în conținutul emailului).
 3. durata prelucrării: 10 ani de la data obținerii consimțământului sau până la retragerea acestuia. Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca solicitarea dumneavoastră de retragere a consimțământului să fie soluționată în cel mai scurt timp posibil. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că este posibil ca adresa dumneavoastră de email să fie selectată din baza de date înainte de procesarea solicitării dumneavoastră și, în acest fel, puteți primi un număr limitat de emailuri după data la care cererea dumneavoastră de retragere a consimțământului a fost confirmată ca fiind soluționată de către Operator.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software.

11. Scopul prelucrării: Transmiterea de informări comerciale personalizate cu privire la produsele și serviciile noastre

 1. temeiul juridic al prelucrării: consimțământ.
 2. categorii de date prelucrate: nume și prenume, adresă de email, produse vizualizate în cadrul website-ului, istoric de cumpărături, interacțiunea destinatarului cu emailul primit (informații cu privire la vizualizarea conținutului emailului, data deschiderii emailului, accesarea oricărui link disponibil în conținutul emailului).
 3. durata prelucrării: 10 ani de la data obținerii consimțământului sau până la retragerea acestuia. Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca solicitarea dumneavoastră de retragere a consimțământului să fie soluționată în cel mai scurt timp posibil. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că este posibil ca adresa dumneavoastră de email să fie selectată din baza de date înainte de procesarea solicitării dumneavoastră și, în acest fel, puteți primi un număr limitat de emailuri după data la care cererea dumneavoastră de retragere a consimțământului a fost confirmată ca fiind soluționată de către Operator.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software.

12. Scopul prelucrării: Marketing online

SDV RETAIL S.R.L. utilizează activitatea de marketing online, pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe website-ul nostru și pentru a adapta conținutul paginilor noastre cu cea mai mare acuratețe în raport de interesele dumneavoastră. În desfășurarea acestei activități sunt utilizate module cookies, pixeli de urmărire, și module de social media (Social Plugins). Aceste module urmăresc interesele dumneavoastră de navigare și interacțiunile sociale pe internet, exclusiv pentru a putea să ne îmbunătățim continuu oferta în raport de interesele dumneavoastră. Cu ajutorul micro-targeting-ului (targeting și retargeting), reclame personalizate pot apărea în timpul navigării pe diferite pagini web, ca sugestii de redirectionare către pagini deja vizitate de pe site-ul nostru. SDV RETAIL S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul declarat mai sus, respectiv pentru adaptarea reclamelor, ofertelor și serviciilor la interesele dumneavoastră. Datele cu caracter personal utilizate pentru micro-targeting sunt următoarele: adresă de e-mail, date despre dispozitivul utilizat, date despre obiceiurile de navigare.

 1. temeiul juridic al prelucrării: consimțământ (acordat în cadrul banner-ului de cookies).
 2. categorii de date prelucrate: adresă de e-mail, adresa de IP, date despre dispozitivul utilizat, date despre istoricul și obiceiurile de navigare.
 3. durata prelucrării: 10 ani de la data obținerii consimțământului sau până la retragerea acestuia. Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca solicitarea dumneavoastră de retragere a consimțământului să fie soluționată în cel mai scurt timp posibil. Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că este posibil ca adresa dumneavoastră de email să fie selectată din baza de date înainte de procesarea solicitării dumneavoastră și, în acest fel, puteți primi un număr limitat de emailuri după data la care cererea dumneavoastră de retragere a consimțământului a fost confirmată ca fiind soluționată de către Operator.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, furnizori ale aplicațiilor și funcționalităților utilizate în acest scop.

13. Scopul prelucrării: Comunicarea, promovarea și publicitatea produselor și serviciilor prin intermediul platformelor de socializare

Datele personale la care avem acces în situația interacțiunii prin intermediul platformelor sociale sunt generate în principal de către dumneavoastră, atunci când decideți să comunicați noi prin intermediul acestora. Utilizarea platformelor sociale de către SDV RETAIL S.R.L. se realizează pentru a fi asigurată comunicarea, promovarea și publicitatea privind produsele și serviciile puse la dispoziție.

 1. temeiul juridic al prelucrării: interesul legiitim al Operatorului de a a își promova produsele și serviciile.
 2. categorii de date prelucrate: nume și prenume, nume de utilizator, ID utilizator aferent platformei, informațiile publice din profilul dumneavoastră (fotografie, oraș, descriere sau preferințe personale, lista de prieteni.
 3. durata prelucrării: Pe perioada existenței paginii pe platforma de socializare.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, terți deținători ai respectivelor platforme.

Pentru a afla mai multe privind politicile aplicabile în domeniul confidențialității și protecției datelor, vă recomandăm să accesați politicile incluse în cadrul respectivelor platforme.

14. Scopul prelucrării: Asigurarea funcționării website-ului și promovarea online prin intermediul cookie-urilor

Informațiile colectate prin cookie-uri sau tehnologii similare sunt parte a navigării în cadrul website-ului www.selectdesign.ro

Utilizarea de cookie-uri este destinată în principal pentru următoarele:

 1. Asigurarea unei mai bune funcționări a website-ului.
 2. Afișarea corectă a conținutului.
 3. Crearea și reținerea datelor dumneavoastră de autentificare, personalizarea interfeței, asigurarea securității site-ul /aplicației împotriva acțiunilor de fraudă sau utilizare ilicită.
 4. Crearea de statistici pentru a cunoaște reacțiile utilizatorilor în raport de produsele, serviciile, campaniile, acțiunile desfășurate.
 5. Realizarea acțiunilor publicitare pentru a vă transmite reclame în cadrul mediului online pentru produse sau servicii care sunt de interes pentru dumneavoastră.
 6. Desfășurarea acțiunilor de publicitate comportamentală online privind distribuirea de informații/reclame în mediul online care poate determina afișarea acestora în cadrul platformelor de socializare/altor platforme online.

SDV RETAIL S.R.L. intenționeză să asigure o comunicare a ofertelor privind produsele și serviciile sale. În acest sens este posibil ca în situația în care ați vizitat website-ul nostru să vă prezentăm oferte relevante și în cadrul altor medii digitale.

Pentru informații despre cookie-urile specifice plasate în cadrul website-ului, precum și pentru informații privind posibilitatea de a controla sau dezactiva cookie-urile consultați Politica despre Cookies.

15. Scopul prelucrării: Sondaje și studii de piață cu privire la calitatea produselor și serviciilor noastre

 1. temeiul juridic al prelucrării: interesul legitim al Operatorului de a își îmbunătăți calitatea produselor și serviciilor oferite.
 2. categorii de date prelucrate: nume și prenume, număr de telefon, adresă de email, produse achiziționate, data efectuării achiziției, număr de comandă.
 3. durata prelucrării: Puteți primi un sms sau un email prin care vă rugăm să evaluați experiența dumneavoastră legată de achiziția de produse Mobexpert pentru o perioadă de 6 luni de la data achiziției produselor.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, furnizorul de servicii de transmitere email/sms, agenții media.

16. Scopul prelucrării: Organizarea de concursuri, tombole, campanii promoționale

 1. temeiul juridic al prelucrării: executarea contractului încheiat prin acceptarea prevederilor regulamentului fiecărei campanii, la momentul înscrierii în cadrul acesteia.
 2. categorii de date prelucrate: Nume, prenume, adresă, telefon, adresă de email, vârstă, numele contului din rețeaua de socializare, ID utilizator, data postări, CNP (CNP-ul este solicitat în cazul premiilor a căror valoare depășește 600 de lei).
 3. durata prelucrării: Pe întreaga durată de desfășurare a campaniei, astfel cum este aceasta stabilită în regulamentul aferent, precum și 6 luni de la încetarea acestuia; în plus, datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi prelucrate pentru o perioadă de 10 ani de la 1 ianuarie a anului financiar următor celui în care a fost finalizată campania (pentru toate campaniile încheiate anterior datei de 15 ianuarie 2023) sau, respectiv, pentru o peroadă de 5 ani de la 1 iulie a anului financiar următor celui în care a fost finalizată campania (pentru toate campaniile încheiate după data de 15 ianuarie 2023), în conformitate cu legislația financiar-contabilă.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, furnizorul de servicii de transmitere email/sms, ANAF, firme de curierat.

Organizatorul, în calitate de utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Instagram, Tik Tok sau Facebook şi la utilizarea acestora de către aceste platforme. Prin înscrierea în campaniile derulate pe platformele de socializare, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Instagram, Tik Tok și Facebook.

  Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi:

 1. Politica de confidențialitate a Instagram
 2. Politica de confidențialitate a Facebook
 3. Politica de confidențialitate a Tik Tok

F. Cereri, solicitări, întrebări

17. Scopul prelucrării: Soluționarea cererilor, întrebărilor, solicitărilor de orice tip adresate prin intermediul formularului din website/ rețele de socializare

 1. temeiul juridic al prelucrării: interesul legitim al Operatorului de a răspunde solicitărilor venite de la clienți.
 2. categorii de date prelucrate: Nume, prenume, pseudonim (nume public), număr de telefon, adresă de email, nume de utilizator, ID utilizator, datele din profilul public (în cazul solicitărilor primite prin intermediul rețelelor de socializare).
 3. durata prelucrării: în funcție de tipul de solicitare primită, termenul de retenție variază.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, furnizorul de servicii de transmitere email/sms.

În cadrul secțiunii „Cere detalii”, disponibilă pe pagina fiecărui produs, întrebările cu caracter general, legate de specificații ale produsului, pot fi afișate, împreună cu pseudonimul (numele public ales) și orașul indicate în câmpurile completate.

18. Scopul prelucrării: Furnizarea de răspunsuri la cererile persoanelor vizate

 1. temeiul juridic al prelucrării: obligația legală stabilită în sarcina Operatorului de a răspunde cererilor persoanelor vizate privind exercitarea drepturilor acestora prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor.
 2. categorii de date prelucrate: nume și prenume, număr de telefon, adresa de email, orice alte date /informații /detalii pe care ni le comunicați în cadrul cererii sau la care avem acces ca urmare a formulării răspunsului către solicitant.
 3. durata prelucrării: pe durata soluționării cererii, precum și 3 ani de la data transmiterii răspunsului.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, firme de curierat/ poștă, furnizorul serviciului de email.

G. Paza și protecția persoanelor, bunurilor și spațiilor

19. Scopul prelucrării: Asigurarea pazei și protecției persoanelor și bunurilor și spațiilor

 1. temeiul juridic al prelucrării: obligația legală a Operatorului de a asigura paza și protecția spațiilor deținute, precum și a persoanelor și a bunurilor aflate în aceste spații.
 2. categorii de date prelucrate: imagine, localizare.
 3. durata prelucrării: maxim 30 de zile.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, firma de pază.

H. Activități legate de recrutarea și selecția personalului

20. Scopul prelucrării: Recrutare

 1. temeiul juridic al prelucrării: efectuarea de demersuri la cererea persoanei, în scopul încheierii unui contract.
 2. categorii de date prelucrate: nume și prenume număr de telefon; adresa de email; orice alte date /informații /detalii pe care ni le comunicați dacă ne transmiteți CV-ul dumneavoastră pe adresa de email contact@selectdesign.ro, putem prelucra date ca nume și prenume, adresă, număr de telefon, adresă de email, informații privind studii, calificări, certificări, experiență profesională, fotografie (dacă este inclusă în CV), orice alte date cu caracter personal pe care ni le comunicați în od voluntar în timpul procesului de recrutare, rezultatele eventualelor teste parcurse în timpul procesului de recrutare, notiâțe ale recrutorului.
 3. durata prelucrării: pe durata derulării procesului de recrutare, precum și 6 luni de la finalizarea acestuia; în cazul candidaților cu care se va încheia un contract de muncă în urma finalizării procesului de recrutare, datele vor fi stocate în cadrul dosarului de personal, în conformitate cu prevederile legale în materie de arhivare.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, agenții de recrutare.

21. Scopul prelucrării: Crearea unei baze de date cu CV-uri

 1. temeiul juridic al prelucrării: consimțământ.
 2. categorii de date prelucrate: datele din cadrul CV-ului, precum și cele rezultate în timpul procesului de recrutare, dacă este cazul.
 3. durata prelucrării: 3 ani de la data acordării consimțământului.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, agenții de recrutare.

22. Scopul prelucrării: Derularea relațiilor comerciale cu parteneri

 1. temeiul juridic al prelucrării: interesul legitim al Operatorului de a încheia contracte comerciale care îi permit desfășurarea activității.
 2. categorii de date prelucrate: nume și prenume, număr de telefon, adresa de email, funcție, angajator, semnătură.
 3. durata prelucrării: pe durata soluționării cererii, precum și 3 ani de la data transmiterii răspunsului.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, firme de curierat/ poștă, furnizorul serviciului de email.

I. Derularea relațiilor comerciale și cu instituții și autorități ale statului

23. Scopul prelucrării: Derularea relațiilor comerciale cu parteneri

 1. temeiul juridic al prelucrării: interesul legitim al Operatorului de a încheia contracte comerciale care îi permit desfășurarea activității.
 2. categorii de date prelucrate: nume și prenume, număr de telefon, adresa de email, funcție, angajator, semnătură.
 3. durata prelucrării: pe durata soluționării cererii, precum și 3 ani de la data transmiterii răspunsului.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, firme de curierat/ poștă, furnizorul serviciului de email.

24. Scopul prelucrării: Derularea relațiilor cu autoritățile statului cu atribuții de reglementare și control

 1. temeiul juridic al prelucrării: interesul legitim al Operatorului de a încheia contracte comerciale care îi permit desfășurarea activității.
 2. categorii de date prelucrate: nume și prenume, număr de telefon, adresa de email, funcție, angajator, semnătură.
 3. durata prelucrării: pe durata solluționării cererii, precum și 3 ani de la data transmiterii răspunsului.
 4. destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, firme de curierat/ poștă, furnizorul serviciului de email.

III.        Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal și perioada de retenție

Select Design, prelucrează date cu caracter personal în temeiul:

 • dispozițiilor legale aplicabile privind desfășurarea activității;
 • dispozițiilor legale privind raporturile de muncă;
 • dispozițiilor legale privind raporturile contractuale (colaboratori, parteneri, furnizori, prestatori etc);
 • dispozițiilor legale privind siguranța și securitatea publică;
 • consimțământului liber, informat și expres exprimat al persoanei vizate;
 • interesului legitim aparținând Select Design, care derivă din natura obiectului de activitate.

Select Design va prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care se încheie perioada legală de retenție ori perioada de retenție declarată, după caz, ori până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile. Societatea ia toate măsurile necesare pentru a vă asigura că datele cu caracter personal nu vor fi stocate pe o perioadă mai lungă decât este necesară, pentru scopul pentru care au fost prelucrate.

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de retenție legal stabilită, Select Design declară că perioada proprie de retenție a datelor este de 10 ani.

Trebuie specificat că vom păstra documente ce conțin date cu caracter personal pe o perioadă mai îndelungată, în următoarele condiții:

 • Dacă prevederile legale o impun;
 • Dacă documentele sunt necesare pentru orice procedură legală actuală sau viitoare;
 • Pentru a stabili, execita sau apăra drepturile noastre în fața unor instanțe judecătorești și nu numai.

 

 1. Colectarea datelor cu caracter personal

Colectarea și primirea datelor personale ale persoanelor vizate se poate realiza astfel:

 

 1. i) direct de la dumneavoastră în următoarele situații principale:
 • procesul de achiziționare a produselor și serviciilor din cadrul magazinului ”Select Design”
 • navigarea platformei online – selectdesign.ro
 • utilizarea formularelor de contact din cadrul site-ului
 • contactarea la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția utilizatorilor în secțiunea Contact
 • participarea prin transmiterea de date personale în cadrul procesului de recrutare
 1. ii) prin utilizarea de cookie-uri pentru a înțelege modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru;

Pentru a afla mai multe despre modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru vă rugăm să accesați Politica despre cookies.

iii)       prin utilizarea datelor personale puse la dispoziție de către dumneavoastră în cadrul platformelor de socializare

 1. iv) pentru activități de marketing desfășurate de către Select Design privind informarea dumneavoastră despre ofertele de produse și servicii care vă pot interesa.

 

 1. Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Select Design tratează toate informațiile și datele cu caracter personal în mod confidențial. În funcție de modul în care interacționați cu noi, vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

 • procesul de vânzare-cumpărare, comandă și furnizare de servicii conexe vânzării

Prin inițierea procesului de achiziție în magazinul nostru conform prevederilor legale se impune furnizarea anumitor date cu caracter personal, constând în:

–           nume și prenume

–           adresa

–           număr de telefon

În situația solicitării de servicii conexe procesului de vânzare-cumpărăre, precum servicii de transport și montaj, sunt prelucrate date cu caracter personal necesare pentru prestarea acestor servicii.

Date personale prelucrate în această situație constau în:

–           numele, prenumele

–           adresa de livrare indicată/ adresa indicată pentru prestarea serviciilor de montaj

–           orice alte informații sunt considerare relevante de către Client

 

 • Marketing și publicitate – transmiterea comunicărilor generice (Newsletter)

Date personale prelucrate în cazul transmiterii de informări privind ofertele noastre – Newsletter

–           adresa de email

Prin abonarea la Newsletter ne conferiți dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru vă transmite informații personalizate privind produsele și serviciile noastre.

În orice moment vă puteți exercita dreptul de opoziție a prelucrării prin dezabonarea de la Newsletter.

Toate materiale, precum și toate acțiunile de publicitate, marketing și altele asemenea au la bază interesul legitim al Select Design de a înțelege nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. Datele prelucrate constau în principal în următoarele: adresa de email, nume și prenume.

 

 • Navigarea online – utilizarea cookie-urilor

Informațiile colectate prin cookie-uri sau tehnologii similare („cookie-uri”) ca parte a navigării în cadrul website-ului www.selectdesign.ro

Utilizarea de cookie-uri este destinată în principal pentru următoarele:

 • Asigurarea unei mai bune funcționări a website-ului,
 • Afișarea corectă a conținutului,
 • Pastrarea produselor adaugate in sectiunea “wish list”
 • Crearea și reținerea datelor dumneavoastră de autentificare, asigurarea securității site-ul împotriva acțiunilor de fraudă sau utilizare ilicită,
 • Crearea de statistici pentru a cunoaște reacțiile utilizatorilor în raport de produsele/serviciile/acțiunile desfășurate,
 • Realizarea acțiunilor publicitare pentru a vă transmite reclame în cadrul mediului online pentru produse sau servicii care sunt de interes pentru dumneavoastră,
 • Desfășurarea acțiunilor de publicitate comportamentală online privind distribuirea de informații/reclame în mediul online care poate determina afișarea acestora în cadrul platformelor de socializare/altor platforme online.

Select Design intenționeză să asigure o comunicare care corespunde interesului legitim privind comunicarea ofertelor privind produsele și serviciile noastre. În acest sens este posibil ca în situația în care ați vizitat site-ul nostru să vă prezentăm oferte relevante și în cadrul altor medii digitale.

Pentru informații despre cookie-urile specifice plasate în cadrul website-ului, precum și pentru informații privind posibilitatea de a controla sau dezactiva Cookie-urile consultați Politica despre cookie.

 • Utilizarea Platformelor Sociale

Utilizarea platformelor sociale de către Select Design se realizează pentru a fi asigurată comunicarea, promovarea și publicitatea privind produsele și serviciile puse la dispoziție. Prin utilizarea acestei modalități de contactare, vom avea acces la următoarele date cu caracter personal:

–           numele și prenumele;

–           pseudonimul;

–           adresa de email;

–           fotografie publicată ca imagine de profil;

–           descrierea sau preferințele personale;

–           datele cu care va logati pe site-urile de socializare;

–           alte informații pe care le-ați împărtășit cu noi despre dumneavoastră

Pentru a afla mai multe privind politicile aplicabile în domeniul confidențialități și protecției datelor vă recomandăm să accesați politicile incluse în cadrul respectivelor platforme.

 

 • Utilizarea canalelor de contact

În situația în care doriți să intrați în contact cu noi sunt prelucrate date cu caracter personal, pe care înțelegeți să le divulgați, precum:

–           nume, prenume

–           adresă de email

–           număr de telefon

–           orice alte informații/detalii pe care le furnizați prin utilizarea canalelor de comunicare/contact

În cadrul secțiunii de contact aveți posibilitatea de a ne contacta pentru a afla mai multe informații despre produse sau orice alte informații privitoare la site-ul nostru, comenzi, sau întrebări la care nu ați găsit un răspuns în informările publicate pe site.

Pentru a putea formula un răspuns, avem nevoie de la dumneavoastră de datele personale menționate anterior. Declarăm ca aceste date cu caracter personal nu vor fi utilizate în alte scopuri decât pentru a vă oferi un răspuns la informațiile solicitate.

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop, dacă nu există alt temei legal pentru prelucrare.

De asemenea, declarăm că nu vom utiliza datele dumneavoastra în alt scop decât pentru a furniza un răspuns solicitărilor dumneavoastră.

 

 

 • Prelucrarea datelor privind siguranța și securitatea persoanelor, bunurilor și/sau spațiilor

 

Vă informăm că locația în care ne desfășurăm activitatea este monitorizată video exclusiv în scopul asigurării cerințelor de siguranță și securitate a persoanelor, bunurilor și spațiilor. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin monitorizarea video vă rugăm să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor la adresa de email – contact@selectdesign.ro

 

 1. Partajarea și transferarea datelor cu caracter personal

Select Design a luat toate măsurile necesare și declară că nu va vinde/furniza bazele de date deținute unor părți terțe neautorizate.

Partajarea datelor dumneavoastră persoanele către terți se poate realiza în principal pentru următoarele scopuri (enumerarea nu este limitativă):

 1. a) prevenirea eventualelor acțiuni de fraudă;
 2. b) securizarea acțiunilor de tranzacționare, prelucrare plăți;
 3. c) îndeplinirea obiectivelor specifice în concordanță cu interesul legitim Select Design;
 4. d) îndeplinirea activităților având ca obiect servicii IT (întreținere și suport), publicitate și comunicare, servicii digitale etc.
 5. e) exprimarea expresă a consimțământului;
 6. f) respectarea obligațiilor impuse de prevederile legale în vigoare;
 7. g) respectarea dispozițiilor și prevederilor privind inspecțiile și controalelor desfășurate de către autoritățile publice, instituții și/sau alte entități competente;

Pentru finalizarea procedurilor de livrare și/sau montaj, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către terți parteneri, dacă aceste servicii vor fi prestate de către societăți externalizate. Menționăm că toți partenerii cu care colaborăm dețin măsurile necesare de securitate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

La momentul publicării prezentei politici de confidentialitate, Select Design declara ca nu transfera date cu caracter personal catre tari din afara Spatiului Economic European. Select Design vă asigură că orice transfer de date in strainatate, dacă este necesar, se face respectând toate cerințele legale prevăzute de către Regulamentul 2016/679.

 

VIII.      Securitatea prelucrărilor datelor

Ne angajăm să evaluăm și să actualizăm în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a ne asigura că acestea sunt adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice. În acest sens, implementăm cele mai noi soluții tehnice pentru menținerea securității la un nivel adecvat.

Totodată, desfășurăm periodic sesiuni de pregătire și instruire cu personalul în atribuțiile căruia este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal.

 1. Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, în calitate de persoană vizată dispuneți de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Select Design și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora; Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe.
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:
 • considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită societății Select Design să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală, însă nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
 • în cazul în care Select Design nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță;
 • Drept de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în calitate de persoana vizată, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;
 • vă exercitați dreptul de a vă opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiează pe un interes legitim, precum și dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

 

Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparțin, societatea noastră și afiliații noștri nu realizează activități de profilare, în sensul Regulamentului 2016/679/UE. Toate datele personale prelucrate de către societatea noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, reprezintă dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat societății Select Design într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro, sau la numărul de telefon +40.318.059.211.

 

Prin prezenta Politică de Confidențialitate urmărim informarea cu privire la datele colectate și prelucrate ale persoanelor vizate, modul de utilizare a acestor date, scopul și temeiul prelucrării, drepturile legal garantate, în vederea respectării obligației de transparență și a cerințelor de informare privind protecția datelor cu caracter personal.

Cu toate acestea, este posibil să nu fie prevăzute toate situațiile / cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate, situația în care vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări sau informații personale prin Responsabilul cu Protecția Datelor, care poate fi contactat la adresa de emai – contact@selectdesign.ro.

 

În cazul unor modificări legislative, vom publica pe site varianta actualizată a Politicii de confidențialitate. Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica de confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.