1. Cine suntem?

 

Noi, Select Design , avem calitatea de operator de date cu caracter personal conform Regulamentului nr 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ( denumit în continuare ”Regulamentul” sau ”GDPR” ). Ne asumăm angajamentul de a proteja și respecta confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care decideți să ni le furnizați, sau pe care vi le solicităm pentru finalizarea comenzilor.

Scopul prezentei Politici de confidențialitate este de a vă informa cu privire la modurile de prelucrare a datelor, temeiul legal de prelucrare, scopurile prelucrării, precum și de a vă informa cu privire la drepturile de care dispuneți în baza Regulamentului, urmârind asigurarea cerințelor de conformitate prin raportarea la principiile ce guvernează protecția datelor cu caracter personal.

Pentru ca informarea dumneavoastră să fie completă, vă rugăm să citiți și ”Polica despre cookie-uri”, pentru a afla modalitatea în care www.selectdesign.ro folosește cookie-urile, dar și Secțiunea privind ”Termeni și condiții” privind procesul de navigare în site.

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la prezenta politică sau privind modul de utilizare a datelor dumneavoastră, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, la următoarele date de contact:

Denumirea Societății: SDV Retail SRL

Adresă: Șos. București-Ploiești nr. 44C

E-mail: contact@selectdesign.ro

De la momentul primirii cererii, în termen de maxim 30 de zile veți primi un răspuns față de solicitările dumneavoastră. Excepție de la acest termen fac situațiile în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea și, în această situație, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

 

 1. Definirea termenilor utilizați

 

În cadrul prezentei Politici sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

prelucrare” – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 

restricționarea prelucrării” – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

 

creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

 

Operator” – Select Design , entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile

 

consimțământul persoanei vizate” – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 

autoritate de supraveghere” – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

Plaformă online” – paginile de internet dezvoltate în cadrul numelui de domeniu deținut de către SDV Retail SRL – www.selectdesign.ro

 

Cookie-urile” sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website.

 

III.        Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal și perioada de retenție

Select Design, prelucrează date cu caracter personal în temeiul:

 • dispozițiilor legale aplicabile privind desfășurarea activității;
 • dispozițiilor legale privind raporturile de muncă;
 • dispozițiilor legale privind raporturile contractuale (colaboratori, parteneri, furnizori, prestatori etc);
 • dispozițiilor legale privind siguranța și securitatea publică;
 • consimțământului liber, informat și expres exprimat al persoanei vizate;
 • interesului legitim aparținând Select Design, care derivă din natura obiectului de activitate.

Select Design va prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care se încheie perioada legală de retenție ori perioada de retenție declarată, după caz, ori până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile. Societatea ia toate măsurile necesare pentru a vă asigura că datele cu caracter personal nu vor fi stocate pe o perioadă mai lungă decât este necesară, pentru scopul pentru care au fost prelucrate.

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de retenție legal stabilită, Select Design declară că perioada proprie de retenție a datelor este de 10 ani.

Trebuie specificat că vom păstra documente ce conțin date cu caracter personal pe o perioadă mai îndelungată, în următoarele condiții:

 • Dacă prevederile legale o impun;
 • Dacă documentele sunt necesare pentru orice procedură legală actuală sau viitoare;
 • Pentru a stabili, execita sau apăra drepturile noastre în fața unor instanțe judecătorești și nu numai.

 

 1. Colectarea datelor cu caracter personal

Colectarea și primirea datelor personale ale persoanelor vizate se poate realiza astfel:

 

 1. i) direct de la dumneavoastră în următoarele situații principale:
 • procesul de achiziționare a produselor și serviciilor din cadrul magazinului ”Select Design”
 • navigarea platformei online – selectdesign.ro
 • utilizarea formularelor de contact din cadrul site-ului
 • contactarea la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția utilizatorilor în secțiunea Contact
 • participarea prin transmiterea de date personale în cadrul procesului de recrutare
 1. ii) prin utilizarea de cookie-uri pentru a înțelege modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru;

Pentru a afla mai multe despre modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru vă rugăm să accesați Politica despre cookies.

iii)       prin utilizarea datelor personale puse la dispoziție de către dumneavoastră în cadrul platformelor de socializare

 1. iv) pentru activități de marketing desfășurate de către Select Design privind informarea dumneavoastră despre ofertele de produse și servicii care vă pot interesa.

 

 1. Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Select Design tratează toate informațiile și datele cu caracter personal în mod confidențial. În funcție de modul în care interacționați cu noi, vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

 • procesul de vânzare-cumpărare, comandă și furnizare de servicii conexe vânzării

Prin inițierea procesului de achiziție în magazinul nostru conform prevederilor legale se impune furnizarea anumitor date cu caracter personal, constând în:

–           nume și prenume

–           adresa

–           număr de telefon

În situația solicitării de servicii conexe procesului de vânzare-cumpărăre, precum servicii de transport și montaj, sunt prelucrate date cu caracter personal necesare pentru prestarea acestor servicii.

Date personale prelucrate în această situație constau în:

–           numele, prenumele

–           adresa de livrare indicată/ adresa indicată pentru prestarea serviciilor de montaj

–           orice alte informații sunt considerare relevante de către Client

 

 • Marketing și publicitate – transmiterea comunicărilor generice (Newsletter)

Date personale prelucrate în cazul transmiterii de informări privind ofertele noastre – Newsletter

–           adresa de email

Prin abonarea la Newsletter ne conferiți dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru vă transmite informații personalizate privind produsele și serviciile noastre.

În orice moment vă puteți exercita dreptul de opoziție a prelucrării prin dezabonarea de la Newsletter.

Toate materiale, precum și toate acțiunile de publicitate, marketing și altele asemenea au la bază interesul legitim al Select Design de a înțelege nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. Datele prelucrate constau în principal în următoarele: adresa de email, nume și prenume.

 

 • Navigarea online – utilizarea cookie-urilor

Informațiile colectate prin cookie-uri sau tehnologii similare (“cookie-uri”) ca parte a navigării în cadrul website-ului www.selectdesign.ro

Utilizarea de cookie-uri este destinată în principal pentru următoarele:

 • Asigurarea unei mai bune funcționări a website-ului,
 • Afișarea corectă a conținutului,
 • Pastrarea produselor adaugate in sectiunea “wish list”
 • Crearea și reținerea datelor dumneavoastră de autentificare, asigurarea securității site-ul împotriva acțiunilor de fraudă sau utilizare ilicită,
 • Crearea de statistici pentru a cunoaște reacțiile utilizatorilor în raport de produsele/serviciile/acțiunile desfășurate,
 • Realizarea acțiunilor publicitare pentru a vă transmite reclame în cadrul mediului online pentru produse sau servicii care sunt de interes pentru dumneavoastră,
 • Desfășurarea acțiunilor de publicitate comportamentală online privind distribuirea de informații/reclame în mediul online care poate determina afișarea acestora în cadrul platformelor de socializare/altor platforme online.

Select Design intenționeză să asigure o comunicare care corespunde interesului legitim privind comunicarea ofertelor privind produsele și serviciile noastre. În acest sens este posibil ca în situația în care ați vizitat site-ul nostru să vă prezentăm oferte relevante și în cadrul altor medii digitale.

Pentru informații despre cookie-urile specifice plasate în cadrul website-ului, precum și pentru informații privind posibilitatea de a controla sau dezactiva Cookie-urile consultați Politica despre cookie.

 • Utilizarea Platformelor Sociale

Utilizarea platformelor sociale de către Select Design se realizează pentru a fi asigurată comunicarea, promovarea și publicitatea privind produsele și serviciile puse la dispoziție. Prin utilizarea acestei modalități de contactare, vom avea acces la următoarele date cu caracter personal:

–           numele și prenumele;

–           pseudonimul;

–           adresa de email;

–           fotografie publicată ca imagine de profil;

–           descrierea sau preferințele personale;

–           datele cu care va logati pe site-urile de socializare;

–           alte informații pe care le-ați împărtășit cu noi despre dumneavoastră

Pentru a afla mai multe privind politicile aplicabile în domeniul confidențialități și protecției datelor vă recomandăm să accesați politicile incluse în cadrul respectivelor platforme.

 

 • Utilizarea canalelor de contact

În situația în care doriți să intrați în contact cu noi sunt prelucrate date cu caracter personal, pe care înțelegeți să le divulgați, precum:

–           nume, prenume

–           adresă de email

–           număr de telefon

–           orice alte informații/detalii pe care le furnizați prin utilizarea canalelor de comunicare/contact

În cadrul secțiunii de contact aveți posibilitatea de a ne contacta pentru a afla mai multe informații despre produse sau orice alte informații privitoare la site-ul nostru, comenzi, sau întrebări la care nu ați găsit un răspuns în informările publicate pe site.

Pentru a putea formula un răspuns, avem nevoie de la dumneavoastră de datele personale menționate anterior. Declarăm ca aceste date cu caracter personal nu vor fi utilizate în alte scopuri decât pentru a vă oferi un răspuns la informațiile solicitate.

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop, dacă nu există alt temei legal pentru prelucrare.

De asemenea, declarăm că nu vom utiliza datele dumneavoastra în alt scop decât pentru a furniza un răspuns solicitărilor dumneavoastră.

 

 

 • Prelucrarea datelor privind siguranța și securitatea persoanelor, bunurilor și/sau spațiilor

 

Vă informăm că locația în care ne desfășurăm activitatea este monitorizată video exclusiv în scopul asigurării cerințelor de siguranță și securitate a persoanelor, bunurilor și spațiilor. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin monitorizarea video vă rugăm să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor la adresa de email – contact@selectdesign.ro

 

 1. Partajarea și transferarea datelor cu caracter personal

Select Design a luat toate măsurile necesare și declară că nu va vinde/furniza bazele de date deținute unor părți terțe neautorizate.

Partajarea datelor dumneavoastră persoanele către terți se poate realiza în principal pentru următoarele scopuri (enumerarea nu este limitativă):

 1. a) prevenirea eventualelor acțiuni de fraudă;
 2. b) securizarea acțiunilor de tranzacționare, prelucrare plăți;
 3. c) îndeplinirea obiectivelor specifice în concordanță cu interesul legitim Select Design;
 4. d) îndeplinirea activităților având ca obiect servicii IT (întreținere și suport), publicitate și comunicare, servicii digitale etc.
 5. e) exprimarea expresă a consimțământului;
 6. f) respectarea obligațiilor impuse de prevederile legale în vigoare;
 7. g) respectarea dispozițiilor și prevederilor privind inspecțiile și controalelor desfășurate de către autoritățile publice, instituții și/sau alte entități competente;

Pentru finalizarea procedurilor de livrare și/sau montaj, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către terți parteneri, dacă aceste servicii vor fi prestate de către societăți externalizate. Menționăm că toți partenerii cu care colaborăm dețin măsurile necesare de securitate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

La momentul publicării prezentei politici de confidentialitate, Select Design declara ca nu transfera date cu caracter personal catre tari din afara Spatiului Economic European. Select Design vă asigură că orice transfer de date in strainatate, dacă este necesar, se face respectând toate cerințele legale prevăzute de către Regulamentul 2016/679.

 

VIII.      Securitatea prelucrărilor datelor

Ne angajăm să evaluăm și să actualizăm în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a ne asigura că acestea sunt adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice. În acest sens, implementăm cele mai noi soluții tehnice pentru menținerea securității la un nivel adecvat.

Totodată, desfășurăm periodic sesiuni de pregătire și instruire cu personalul în atribuțiile căruia este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal.

 1. Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, în calitate de persoană vizată dispuneți de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Select Design și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora; Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe.
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:
 • considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită societății Select Design să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală, însă nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
 • în cazul în care Select Design nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță;
 • Drept de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în calitate de persoana vizată, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;
 • vă exercitați dreptul de a vă opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiează pe un interes legitim, precum și dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

 

Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparțin, societatea noastră și afiliații noștri nu realizează activități de profilare, în sensul Regulamentului 2016/679/UE. Toate datele personale prelucrate de către societatea noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, reprezintă dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat societății Select Design într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro, sau la numărul de telefon +40.318.059.211.

 

Prin prezenta Politică de Confidențialitate urmărim informarea cu privire la datele colectate și prelucrate ale persoanelor vizate, modul de utilizare a acestor date, scopul și temeiul prelucrării, drepturile legal garantate, în vederea respectării obligației de transparență și a cerințelor de informare privind protecția datelor cu caracter personal.

Cu toate acestea, este posibil să nu fie prevăzute toate situațiile / cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate, situația în care vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări sau informații personale prin Responsabilul cu Protecția Datelor, care poate fi contactat la adresa de emai – contact@selectdesign.ro.

 

În cazul unor modificări legislative, vom publica pe site varianta actualizată a Politicii de confidențialitate. Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica de confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.